Låna ut pengar

Till Lendify

Söker du information om hur du kan låna ut pengar och tjäna pengar på ränta från låntagare? Idag är det enkelt att starta med utlåning av pengar tack vare nya nätbaserade tjänster och plattformar som för samman långivare och låntagare. En sådan plattform är Lendify invest där du kan låna ut pengar och få en årlig avkastning på utlånat kapital på över 8%. Du kan antingen själv välja vilka lån du vill acceptera eller kan du med automatik låta Lendify sköta utlåningen genom Autoinvestkonto där du får en korg av lån med bra riskspridning då lånet fördelas på minst 20 låntagare som finns i de olika riskklasserna A,B,C,D och E. För att undvika kreditförluster på dina utlånade pengar finns Kreditförlustfonden som går in och skyddar kapitalet. När du lånat ut pengar kommer ränta och amorteringar in månadsvis på ditt konto och vill du återinvestera i nya lån kan du låta Autoinvest sköta utlåningen till dig, när du kommit igång med att låna ut pengar med Lendify behöver du inte göra någonting. En pengamaskin som sköter sig själv!

Om du startar ett konto via följande länk och sätter in minst 5000kr så får du 500kr i bonus som du kan låna ut. Dvs du kan börja med totalt 5500kr i utlånat kapital.

Till Lendify – låna ut 5000kr och få 500kr extra