Begagnade bilar – tänkvärt inför köp

Så fort du ska köpa någonting som inte är helt nytt ska du vara extra noggrann med dina undersökningar. Det gäller speciellt om det objekt du ska köpa har ett lite högre värde. Om du köper ett hus är du förmodligen mycket noga med att göra alla tänkbara besiktningar. Lika noggrann ska du vara när du köper begagnade bilar. Här är några saker att tänka på inför köpet.

Förutom att bilen faktiskt ska rulla, är det viktigt att du undersöker att bilen inte är stulen, att den som säljer bilen står som ägare till den samt att bilen inte är belastad av lån eller krediter. Om du upptäcker några som helst problem i dina undersökningar ska du absolut inte köpa bilen. Är bilen till exempel såld på kredit med återtagandeförbehåll, riskerar du att få betala den tidigare ägarens skulder. Om bilen är stulen, riskerar du att bli åtalad för häleri.

Andra nyttiga tips

Ett bilköp är en lite större investering. Du ska därför aldrig stressa när du är i stånd att köpa bil. Var noggrann och ställ frågor till säljaren, till exempel om varför hon eller han vill sälja bilen. Betala aldrig i förskott och se till att alla detaljer kring köpet skrivs ner på papper och undertecknas av både säljaren och du själv. Hur ska du finasiera bilköpet, läs mer om bilfinansiering här. Ta också reda på hur mycket bilförsäkringen kostar till bilen.

Checklista inför bilköpet

Här är en checklista med ett antal saker, utan inbördes ordning, som du bör kontrollera när du provkör bilen. Förutom nedan checklista ska du också undersöka hur ofta bilen har servats och när det sista servicetillfället var.

Utvändig kontroll

 • Ser du rostangrepp (vid trösklar, dörrar, under fönster, vid skärmarna, m m)?
 • Fungerar alla lysen?

Invändig kontroll

 • Finns det rost under mattorna?
 • Fungerar alla bälten?
 • Fungerar den invändiga elen (fönsterhissar, AC, värme, lås, m m)?

Under huven

 • Går motorn jämnt under tomgång?
 • Finns det något läckage?

Vid körning

 • Hur fungerar bromsarna?
 • Är styrningen jämn?
 • Kan du känna skakningar i ratten?
 • Hur känns stötdämparna?
 • Slirar kopplingen?
 • Hur fungerar växellådan – är det lätt att byta växel?

Hem- och villaförsäkringar

Hem- och villaförsäkringar ger ett grundläggande försäkringsskydd för en mängd möjliga skadehändelser. På så sätt kan man säga att denna typ av försäkring är en kombinerad försäkring. Alla bör se till att omfattas av en hem- eller villaförsäkring. Lyckligtvis behöver inte var och en teckna en sådan försäkring. Hem- och villaförsäkringar omfattar alla som delar hushåll och har samma folkbokföringsadress. Vissa försäkringsbolag kräver dock att alla som ska omfattas av försäkringen ska stå angivna på försäkringsbrevet.

Skillnad mellan hem- och villaförsäkringar

Både hem- och villaförsäkringar omfattar skydd för lösöre på grund av stöld, vattenskador, brand, med mera. Försäkringarna omfattar även ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring (gäller för tvister), reseförsäkring och personförsäkring vid överfall. Notera att personförsäkringen inte gäller olycksfall, sjukdom, etc.

Den stora skillnaden mellan en hemförsäkring och en villaförsäkring (kallas ofta villahemförsäkring) är att den senare omfattar ett försäkringsskydd även för själva fastigheten, det vill säga både byggnaden och tomten. En hemförsäkring gäller enbart för hyreslägenheter, där ju hyresvärden har egna försäkringar för själva byggnaden.

Även för bostadsrätter finns försäkringar för själva byggnaden. Det är dock klokt att komplettera hemförsäkringen med ett så kallat bostadsrättstillägg. Som innehavare av en bostadsrätt ansvarar man nämligen för vissa fasta delar i bostadens inre. För dessa delar har man en underhållsskyldighet. Särskilt viktigt är det att ha ett försäkringsskydd för skador i kök och badrum. Skador på ledningar kan fortplanta sig till andra lägenheter i bostadsrättsföreningen, med stora skador som följd.

Självrisker och försäkringsbelopp

De flesta försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar, villahemförsäkringar och bostadsrättstillägg har relativt likartade villkor. Det betyder dock inte att man inte kan specificera sin försäkringslösning exakt efter sina egna förhållanden. Självriskerna kan man ofta reducera på olika sätt. Försäkringsbeloppet, det vill säga det högsta ersättningsbara beloppet, kan man höja eller sänka. Ju högre försäkringsbelopp, desto bättre försäkringsskydd. Samtidigt blir premierna högre.