Bilförsäkringar i jämförelse

Bilförsäkringen är en kombinerad försäkringsprodukt som omfattar många olika försäkringsmoment, både inom sakförsäkring och personförsäkring. Bilförsäkringen är en av de vanligaste försäkringarna, tillsammans med hemförsäkringen/villahemförsäkringen, vilket innebär att du har många försäkringsbolag att välja mellan. Det gör att du har stora möjligheter att förhandla dig till bra priser och dessutom skräddarsy din försäkring så att den blir optimal för ditt bilägande.

Kom ihåg att jämföra bilförsäkringar hos alla försäkringsbolag för att hitta bäst pris på bilförsäkringen.

Tre delar i bilförsäkringen

Trafikförsäkringen är det grundläggande försäkringsmomentet när det handlar om att äga och bruka en bil i allmän trafik. Alla bilar som används i allmän trafik måste ha trafikförsäkring. Anledningen är att de skador som kan uppstå vid framförande av bil kan ge upphov till mycket stora kostnader. Om alla har ett grundläggande försäkringsskydd kan kostnaderna fördelas jämnt över alla som har bil.

Trafikförsäkringen täcker personskador på annan (skadelidande samt tredje man) som inte är vållande till skadan samt skador på annans fordon.

Halvförsäkringen är ett komplement till trafikförsäkringen, som bland annat täcker skador på den egna bilen vid olycka samt maskinskada. I halvförsäkringen ingår också försäkringsmomentet rättsskydd.

Helförsäkringen inkluderar en vagnskadeförsäkring, i tillägg till försäkringsmomenten i trafikförsäkringen och halvförsäkringen. Genom vagnskadeförsäkringen får du ett skydd även det är du själv som orsakar en skada. Skulle du till exempel köra ner i diket får du ersättning för skadorna ur helförsäkringen. Om du har en nyare bil med så kallad nybilsgaranti behöver du dock normalt sett inte teckna en helförsäkring.

I tillägg till dessa tre delar i bilförsäkringen kan du alltid teckna till ett antal tilläggsförsäkringar. Två vanliga tillägg är hyrbilsförsäkring och allriskförsäkring. Med hyrbilsförsäkring får du tillgång till hyrbil, alternativt en kontantersättning, om din bil blir obrukbar och måste in på verkstad. En allriskförsäkring ger ett kompletterande försäkringsskydd för vissa oförutsedda händelser, till exempel om du skulle tanka fel bränsle i bilen eller om klädseln i bilen blir skadad.