Hem- och villaförsäkringar

Hem- och villaförsäkringar ger ett grundläggande försäkringsskydd för en mängd möjliga skadehändelser. På så sätt kan man säga att denna typ av försäkring är en kombinerad försäkring. Alla bör se till att omfattas av en hem- eller villaförsäkring. Lyckligtvis behöver inte var och en teckna en sådan försäkring. Hem- och villaförsäkringar omfattar alla som delar hushåll och har samma folkbokföringsadress. Vissa försäkringsbolag kräver dock att alla som ska omfattas av försäkringen ska stå angivna på försäkringsbrevet.

Skillnad mellan hem- och villaförsäkringar

Både hem- och villaförsäkringar omfattar skydd för lösöre på grund av stöld, vattenskador, brand, med mera. Försäkringarna omfattar även ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring (gäller för tvister), reseförsäkring och personförsäkring vid överfall. Notera att personförsäkringen inte gäller olycksfall, sjukdom, etc.

Den stora skillnaden mellan en hemförsäkring och en villaförsäkring (kallas ofta villahemförsäkring) är att den senare omfattar ett försäkringsskydd även för själva fastigheten, det vill säga både byggnaden och tomten. En hemförsäkring gäller enbart för hyreslägenheter, där ju hyresvärden har egna försäkringar för själva byggnaden.

Även för bostadsrätter finns försäkringar för själva byggnaden. Det är dock klokt att komplettera hemförsäkringen med ett så kallat bostadsrättstillägg. Som innehavare av en bostadsrätt ansvarar man nämligen för vissa fasta delar i bostadens inre. För dessa delar har man en underhållsskyldighet. Särskilt viktigt är det att ha ett försäkringsskydd för skador i kök och badrum. Skador på ledningar kan fortplanta sig till andra lägenheter i bostadsrättsföreningen, med stora skador som följd.

Självrisker och försäkringsbelopp

De flesta försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar, villahemförsäkringar och bostadsrättstillägg har relativt likartade villkor. Det betyder dock inte att man inte kan specificera sin försäkringslösning exakt efter sina egna förhållanden. Självriskerna kan man ofta reducera på olika sätt. Försäkringsbeloppet, det vill säga det högsta ersättningsbara beloppet, kan man höja eller sänka. Ju högre försäkringsbelopp, desto bättre försäkringsskydd. Samtidigt blir premierna högre.