Bilfinansiering

Att köpa en ny bil är en större investering. Det gäller även om du skulle köpa den absolut enklaste modellen. På grund av den stora initiala kostnaden och det faktum att bilens värde sedan snabbt sjunker, har det utvecklats flera metoder för finansiering av bilköp. De två vanligaste är billån och leasing.

Billån

Att ta ett billån är det vanligaste sättet att finansiera ett bilköp. Det är ett mycket okomplicerat lån. Vid köpet får bilhandlaren betalt av en bank eller ett kreditbolag. Sedan blir du betalningsskyldig gentemot kreditgivaren. Bilen fungerar som säkerhet för lånet, vilket innebär att om du inte kan betala räntor och amorteringar så kan kreditgivaren beslagta bilen. Vid köpet avtalas nämligen om ägarförbehåll. Först när lånet är betalat i sin helhet går äganderätten över till dig.

Leasing

Leasing är egentligen en form av hyra. Du som leasingtagare köper nämligen inte bilen i eget namn. Det är i stället en tredje part som står för finansieringen av köpet. I korthet fungerar leasing enligt det följande.

Du som vill leasa en bil kontaktar en leasinggivare (normalt ett kreditbolag eller liknande). Leasinggivaren köper bilen och hyr sedan ut den på ett långtidskontrakt till dig. Du som leasingtagare får full nyttjanderätt till bilen, på samma sätt som om du hade köpt bilen med egna medel. Du betalar en leasingavgift varje månad. Avgiften inkluderar såväl ränta som amortering.

Leasing är en utmärkt lösning för företag, detta eftersom momsen på hyran är avdragsgill till hälften. En annan fördel är självklart att företaget inte behöver binda upp likvider.

Andra sätt att finansiera ett bilköp

Om du inte har möjlighet att finansiera bilköpet genom billån eller leasing finns alltid alternativet att ansöka om ett konsumtionslån (privatlån) eller låna upp pengar på ett befintligt lån för vilket du har en reell säkerhet (exempelvis bolån).