Olika sätt att amortera

När ett lån tecknas är det en hel del saker som är valbara både när det gäller räntan och återbetalningen på lånet (amorteringen).

När det gäller räntan är den stående frågan om man ska ha rörlig eller fast ränta. De som väljer fast behöver även välja på hur lång tid som räntan ska bindas. Idag rör sig räntan uppåt och många experter rekommenderar därför att man ska välja bunden då de tror att räntan kommer fortsätta uppåt. Men som vi nämnt i tidigare inlägg är det inte bara fördelar med denna bundna ränta. Allt har sina fram- och baksidor.

När det gäller amorteringen är amorteringstiden och amorteringssättet de två stora frågorna. Amorteringstiden varierar utifrån hur stort lånet är men även hur mycket individen har möjlighet att betala per månad.

De två vanligaste amorteringssätten är rak amortering eller att ha ett annuitetslån.

Rak amortering

Med rak amortering menas att personen betalar av på låneskulden med exakt samma belopp varje månad. Däremot varierar summan på räntan hela tiden. En lånetagare kan t.ex. bestämma sig för att amortera 2000kr per månad och där utöver betala räntan. Eftersom lånet betalas av succesivt kommer även räntekostnaden minska succesivt.

Fördelen med rak amortering är att man som låntagare alltid känner att det rör sig framåt. Varje månad kommer totalsumman som betalas in vara mindre än föregående månad. Detta gör att man upplever stegen mot skuldfrihet tydligare.

Nackdelen är att låntagaren måste betala en hög totalsumma i början av låneperioden vilket inte alltid är uppskattat.

Annuitetslån

De personer som istället väljer annuitetslån betalar samma summa varje månad. Fördelen med det är att det är lättare att lägga budget och veta hur mycket som behöver läggas undan till ränta och amortering. Nackdelen är att man aldrig upplever någon skillnad trots flera år av avbetalningar.

Vid ett annuitetslån betalar låntagaren alltid samma summa vilket är amortering och ränta tillsammans. Det betyder att en del av summan går till räntan och en del till att minska lånebeloppet. Om personen har exakt samma ränta hela tiden betyder det att mer och mer av summan kommer gå till amortering med tiden. Detta eftersom att den del som betalas in till amortering ökar varje månad. Lägre lånebelopp ger mindre ränta. Mindre ränta ger att en större del av beloppet kan gå till amortering och så vidare.

Det man ska komma ihåg är att avbetalningstiden kan läggas upp på lika lång tid på dessa två alternativ så det är enbart en smaksak om det ena eller det andra väljs.

Martin Flodén förordar lägre ränta

Bind räntan nu eftersom den kommer att gå upp !

Det är så som många banktjänstemän säger när låntagare ber om råd när de ska teckna lån. Som vi i flera tidigare inlägg tagit upp finns det däremot både positivta och negativa sidor med att binda räntan. Utöver det är det inte säkert att räntan kommer att höjas framöver även om det är många som hävdar det.

Martin Flodén är en av de som är med och påverkar hur styrräntan kommer att bli i framtiden och han har hittills varit med på räntemöten. I slutet av september höll han sitt första tal och valde då rubriken ”Min syn på penningpolitiken och hushållens skuldsättning”. Ett tal som självklart bevakades av alla tidningar inom finans- och ekonomisektorn.

Vill ha lägre ränta

Flodén har en syn på räntan i linje med vice riksbankschefen Karolina Ekholm men sticker ut hakan inom vissa specifika områden. Han har gått emot majoriteten när det gäller räntebeslut och hävdar att räntan bör sänkas för tillfället. Analysen som han bygger sin ståndpunkt på är att en sänkt ränta skulle medföra att riksbanken skulle nå inflationsmålet snabbare. Detta är nämligen ett av de mål som riksbanken har att arbeta mot. När inflationsmålet är nått kan räntan höjas och det på stabilare grunder. Med andra ord skulle då räntan kunna höjas snabbare på medellång sikt.

Det alla är överrens om är att räntan inte bör ligga på den låga nivå som den gör idag allt för länge. Frågan som man är mindre överens om är hur man ska ta sig härifrån.

Även annan syn på valutareserven

Utöver det har han även en annorlunda syn på valutareserven, en syn som även den delas med Ekholm. Dessa två skrev bland annat en lång reservation mot riksbankens strategi angående detta.

Det var i december förra året som Riksbanken tog valet att försäkra valutareserven. Detta med 100 miljarder kronor något som Ekholm och Flodén tyckte var ”kontroversiellt”. Genom detta beslut ökade nämligen staten sin bruttoskuld och därmed även dess budgetsaldo. På så vis påverkar alltså centralbanken indirekt de offentliga finanserna. Det var alltså detta som de två experterna vände sig mot.

Hur påverkar det dig som låntagare?

Att det finns en oenighet om hur räntan ska justeras är ett tecken på att det fortfarande är mycket oroligt på finansmarknaden. Det är fortfarande för osäkert för att alla ska veta säkert vilken väg som är bäst för den svenska ekonomin. Med andra ord är det omöjligt att säga om räntan kommer gå upp eller ner de kommande åren. Detta även om banktjänstemän vill säga annat..

Det enda du kan göra är att alltid jämföra räntan. Det är där du kan tjäna de stora pengarna. Vill du inte göra det själv så ta hjälp av oberoende experter. Lendo är ett företag som erbjuder denna gratistjänst d.v.s. de jämför räntor åt dig. Börja där och spar pengar medan vice riksbankscheferna diskuterar vidare om höjd eller sänkt ränta på kort och lång sikt.