Fokus och skalbarhet viktigt på nätet

Om man väljer att satsa på en karriär inom internetmarknadsföring och affiliatemarknadsföring är det av stor vikt att man verkligen kan prioritera och rikta sitt fokus rätt, det gör man genom att välja en nisch och hålla sig till den. På med skygglapparna helt enkelt för att undvika koncentrationsstörningar. Att kunna fokusera rätt gör att en stor del redan är vunnet, alltför många får inte uppleva någon större succé eftersom man vill vara med i alla vertikaler vilket på sin höjd leder till att man endast blir medioker med sina webbsatsningar. Ett fenomen med internets utveckling som kallas long tail har gjort att man kan fokusera och bli supernischad inom tex både en vertikal och geografisk position (se sidan www.hotellkarlskrona.net för att förstå vad det kan innebära). Väljer man att sikta på flera nischer är det av stor vikt att man först ser till att man har en skalbar lösning för att angripa utmaningen. Om du enbart har din tid som insats kan du själv räkna ut hur många timmar i månaden du har till ditt förfogande, det är svårt att skala upp sig själv.

Man kan uppnå skalbarhet på flera sätt. Ett medel som de flesta använder kallas pengar. Med pengar kan du köpa dig resurser som tex arbetskraft och få fler personer att jobba mot dina mål.

En annan väg att gå som kan vara långt mycket mer lönsam är att investera pengar och uppnå automation och därigenom undvika onödigt manuellt arbete. Föreställ dig själv vad robotar och maskiner har gjort inom tillverkningsindustrin, många människor har fått se sig själva bli ersatta.

Vad klassas som arbetskläder godkända för avdrag i bokföringen?

Arbetskläder och avdrag är en av de svåraste frågorna inom skattejuridiken. Det beror på att det inte alltid är helt tydligt om arbetskläder enbart kan användas på arbetet eller om de även kan ha en funktion i privatlivet. Skatteverket har genom åren vid upprepade tillfällen tvingats utreda och specificera frågan om vilka arbetskläder som är godkända för avdrag i bokföringen. Enligt nu gällande rättsläge är det följande som gäller.

Skyddskläder och skyddsutrustning

Skyddskläder och utrustning som måste användas i vissa mer riskfyllda verksamheter är alltid avdragsgilla. Typiska skyddskläder är jackor, byxor och skor som är avsedda att skydda mot farliga ämnen eller mekaniska påfrestningar. Exempel på skyddsutrustning är hörselskydd, hjälm och svetsglasögon.

Fria arbetskläder

Fria arbetskläder är sådana klädesplagg som används i verksamheter som medför att kläderna slits mycket snabbt, samt klädesplagg som är utformade för att passa en specifik yrkesutövning. Exempel på de förstnämnda är arbetskläder som används av exempelvis hantverkare, byggarbetare och svetsare. Exempel på de sistnämnda är kläder för vårdpersonal och kläder för restaurangpersonal. Kostnader för fria arbetskläder är avdragsgilla.

Ordinära klädesplagg

Inom skattejuridiken finns begreppet ”ordinära klädesplagg”. Detta begrepp tar sikte på kläder som till form, utseende och funktion i princip lika gärna skulle kunna användas privat som i arbetet, det vill säga vanliga kläder såsom byxor, skjortor, tröjor, med mera. För att ordinära klädesplagg ska vara avdragsgilla krävs att flera villkor är uppfyllda.

Villkoren är att kläderna bör:

  • vara vara framtagna specifikt för att användas på arbetet och även tillhandahållas av arbetsgivaren i just detta syfte,
  • vara kläder som är obligatoriska för arbetstagaren i utövandet av arbetet,
  • vara utformade för tjänsten eller för att ge enhetlighet till en viss personalgrupp,
  • ha någon form av märkning i form av arbetsgivarens firmamärke eller namn, så att kläderna inte kan misstas för vanliga kläder och för att risken att de anställda använder kläderna privat minimeras.

Barnvaktstjänst – så kommer du igång och skapar en extrainkomst

Att sitta barnvakt kan vara ett sätt att få en extrainkomst. Det har alltid funnits, och kommer alltid att finnas, ett behov av barnpassning. I de större städerna finns det såklart störst marknad, många söker barnvakt i tex Stockholm. En barnvaktstjänst kan dock omfatta så mycket mer än den klassiska rollen som barnvakt. Det kan handla om lämning och hämtning på förskola/ skola och skjuts till fritidsaktiviteter såsom idrottsträningar, scoutträffar, pianolektioner och liknande. Läxhjälp och liknande skolarbete som utförs i beställarens bostad kan också inkluderas i vad som ur ett skatteperspektiv normalt godkänns som ”barnpassning”.

Om du vill komma igång med en extrainkomst genom barnpassning bör du först fundera på vilka tjänster du ska erbjuda. Är det bara traditionell barnpassning, eller vill du erbjuda ett bredare tjänsteutbud som inkluderar exempelvis lämning/hämtning och läxläsning? Nästa steg är att registrera dig som företagare, detta eftersom RUT-avdraget endast gäller om du erbjuder barnpassning som företagare. Om du inte bedriver din barnvaktstjänst som enskild företagare eller genom aktiebolag kan du inte erbjuda dina kunder ”halva priset” på dina tjänster. Därefter är det bara att börja marknadsföra dina tjänster och arbeta för att få en så bra extrainkomst som möjligt.

Prisläget för barnvaktstjänster

Det finns inga klara normer för vad som gäller för prissättningen av barnvaktstjänster. Varje aktör får helt enkelt sätta sina egna priser. Självklart finns dock en smärtgräns för vad folk är villiga att betala. En sorts informell standard för professionella barnvaktstjänster är att barnpassningen debiteras per timme och att kostnaden är mellan 250-300 kr. För den som beställer barnpassning av dig blir kostnaden betydligt lägre på grund av reglerna om RUT-avdraget. Beställaren får alltså ett skatteavdrag på 50 procent av totalkostnaden.

När det gäller barnpassning på helger finns vissa aktörer som tar ut lite högre priser. Detsamma kan gälla vid barnpassning som sker under en kortare tidsrymd, till exempel 2-3 timmar.